Grupa naukowa Deshande'a

Mack Washburn,Roger Slovotsky i Santino Solozzo z altenatywnej linii czasu, gdzie Elise została uratowana przez Deshande’a.
Tuż po tym Deshande przekazuje Wheelerowi jego własne zapiski, aby wspólnie pracowali nad sposobem panowania nad mocą Deshande’a.
Wheeler odnajduje tych trzech świeżo przebudzonych magów i w ramach nauki tworzy z nich grupę naukową.
Wszyscy trzej przez to znacząco różnią się od swoich aktualnych wersji, gdyż są bardziej skupieni na nauce oraz ich zgranie jako drużyna jest dużo większe.

Grupa naukowa Deshande'a

Magowie z Rosewaters Alien_XIII